Uudet EU-säännöt vaikuttavat teknologia-alan yrityksiin

Uudet EU-säännöt vaikuttavat teknologia-alan yrityksiin

Apple: jo valmiiksi oikealla tiellä

EU on hyväksynyt uusia sääntöjä yritysten hankintaketjujen sääntelemiseksi, ja nämä säännöt vaikuttavat myös teknologia-alan yrityksiin. Vaikka moni yritys tulee kohtaamaan haasteita uusiin sääntöihin sopeutuessaan, Apple ei ehkä ole yhtä huolissaan kuin muut toimijat (Lähde). Yksi syy tähän on, että Applella on jo käytössään vastaava toimintamalli (Lähde).

Vaikka Applekin on kohdannut ja tulee jatkossakin kohtaamaan ongelmia hankintaketjussaan, yrityksen vuosittainen toimittajien läpinäkyvyysraportti, ympäristövastuu ja muut yritysvastuullisuusohjelmat ainakin osoittavat, että yritys ottaa nämä asiat vakavasti (Lähde).

Mitä uudet säännöt tarkoittavat teknologia-alan yrityksille?

Uudet EU-säännöt koskevat kaikkia teknologia-alan yrityksiä, ja ne asettavat tiukat vaatimukset hankintaketjulle. Säännöt velvoittavat yritykset varmistamaan, että niiden hankintaketjut ovat vastuullisia ja kestäviä. Näin ollen yritysten on kiinnitettävä erityistä huomiota esimerkiksi työoloihin, ympäristövaikutuksiin ja ihmisoikeuksiin (Lähde).

Teknologia-alan yritysten on myös raportoitava toimenpiteistään ja suoritettava säännöllisiä auditsit varmistaakseen hankintaketjunsa eettisyyden ja kestävyyden. Näiden raporttien julkaisu on tärkeää sekä sidosryhmien että viranomaisten näkökulmasta (Lähde).

Miksi vastuullisuus on tärkeää teknologia-alan yrityksille?

Vastuullisuus on tärkeä asia kaikille yrityksille, mutta erityisesti teknologia-alan yrityksillä on suuri vastuu ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin suhteen. Suuret teknologia-alan yritykset vaikuttavat merkittävästi maailmanlaajuisiin hankintaketjuihin, ja niiden päätökset vaikuttavat monien ihmisten elämään ja ympäristöön (Lähde).

Teknologia-alan yritykset voivat esimerkiksi vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan, kun ne pyrkivät vähentämään hiilijalanjälkeään ja kehittämään kestävämpiä tuotteita ja palveluita. Ne voivat myös varmistaa, että niiden hankintaketjussa kunnioitetaan työntekijöiden oikeuksia ja ihmisoikeuksia (Lähde).

Vastuullinen toiminta ei ainoastaan auta yritystä rakentamaan mainettaan ja luomaan positiivista brändi-imagoa, vaan se luo myös pitkäaikaista arvoa liiketoiminnalle. Asiakkaat arvostavat vastuullisia yrityksiä, ja yhä useammat kuluttajat tekevät ostopäätöksiään myös eettisten periaatteiden perusteella (Lähde).

Seuraavat askeleet

Koska uudet EU-säännöt tulevat vaikuttamaan kaikkiin teknologia-alan yrityksiin, on tärkeää nähdä ne mahdollisuutena kehittää vastuullisuuden ja kestävyyden toimintamalleja. Teknologia-alan yritykset voivat käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen ja parantaa hankintaketjujensa läpinäkyvyyttä, vastuullisuutta ja kestävyyttä (Lähde).

Askelten ottaminen kohti vastuullisuutta voi sisältää esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä:

1. Tehtaiden auditointi ja tarvittavien muutosten tekeminen

2. Hankintaketjun seuranta ja läpinäkyvyyden lisääminen

3. Koulutus- ja valvontajärjestelmien kehittäminen

4. Yhteistyö sidosryhmien kanssa vastuullisuuden edistämiseksi

5. Raportointi ja viestintä vastuullisuusasioista

Kaikki edellä mainitut toimenpiteet auttavat yritystä rakentamaan vastuullisuuskulttuuria ja kehittämään kestäviä hankintaketjuja. Tämä puolestaan vahvistaa yrityksen asemaa markkinoilla ja positiivista vaikutusta sidosryhmien näkökulmasta (Lähde).

Yritysten, joilla on jo vastuullisuusohjelmia käytössään, on myös tärkeä jatkaa niiden kehittämistä ja parantaa toimiaan hankintaketjun läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden saralla. Vastuullisuus ei ole kertaluontoinen projekti, vaan jatkuva prosessi, johon on sitouduttava pitkäaikaisesti (Lähde).

Uusien sääntöjen myötä teknologia-alan yritysten on aika miettiä vastuullisuuskysymyksiä entistä tarkemmin ja tehdä tarvittavat toimenpiteet vastuullisemman toiminnan edistämiseksi. Näin yritykset voivat vastata muuttuvaan toimintaympäristöön ja varmistaa pitkäaikaisen menestyksen markkinoilla (Lähde).


Leave a Reply