Generative AI:n potentiaali työpaikan produktiivisuuden lisäämisessä

Generative AI, eli luovaa tekoälyä, voi tehostaa työpaikan tuottavuutta automatisoimalla tehtäviä kuten sähköpostien luonnostelua ja tapaamisten yhteenvedon laatimista. Kuitenkin ohjelmistotoimittajille voi muodostua haasteeksi miettiä, kuinka paljon yritysten tulisi maksaa näiden työkalujen käyttöoikeudesta.

“Tämä on testaamatonta teknologiaa, sekä sen suhteen mitä se pystyy tekemään, että kuinka sitä voi hyödyntää taloudellisesti”, kertoo Craig Roth, Gartnerin tutkimusjohtaja. “Toimittajat kokeilevat erilaisia ratkaisuja: he yrittävät löytää tasapainon sen välillä, kuinka saada siitä tuloja, samalla kun neuvotellaan markkina-asemasta ja kilpailuedusta.”

Generative AI:n soveltamisesta työkaluihin

OpenAI:n ChatGPT:n julkaisun jälkeen, suurikokoisia kielioppimallinnuksia (Large Language Models, LLM) on sovellettu moniin eri ohjelmistotyökaluihin. Yksi keskeinen käyttötapaus näille malleille on yhteistyö- ja tuottavuussovellukset. Yleisiä kykyjä näille malleille ovat muun muassa automaattinen muistiinpanojen tekeminen tapaamisten aikana, tekstipohjaisten keskustelujen ja sähköpostien yhteenvedot, sähköpostien luonnostelu, edistyksellinen dokumenttien haku sekä jopa kuvien generointi esityskalvoja varten.

Jatka lukemista

Leave a Reply