USAsa valmistettujen puolijohteiden osuus kansainvälisestä tuotannosta edelleen pienentynyt

USAsa valmistettujen puolijohteiden osuus kansainvälisestä tuotannosta edelleen pienentynyt

Viimeisten 30 vuoden aikana Yhdysvaltojen osuus maailmanlaajuisesta puolijohteiden tuotannosta on laskenut 37 prosentista vain 12 prosenttiin, kertoo Valkoisen talon tiedot.

Samanaikaisesti Kiinan osuus sirujen valmistuksesta on kasvanut lähes 50 prosenttia viimeisten kahden vuoden aikana ja kattaa nyt noin 18 prosenttia maailman tarjonnasta.

Vuonna 2021 kotimaisen sirutuotannon lasku paljastui maailmanlaajuisen toimittajaketjun kriisin myötä,
mikä johti vaatimuksiin valmistuksen palauttamisesta Yhdysvaltoihin. Yli vuoden ajan Biden-Harris -hallinto työskenteli vastatakseen akuuttiin puolijohteiden saatavuuspulaan, ja elokuussa 2022 kongressi hyväksyi CHIPS- ja Science Act (CHIPS Act) -esityksen.
Lakiehdotus myönsi 52,7 miljardia dollaria Yhdysvaltojen kauppa- ja teollisuusministeriölle CHIPS for America -ohjelman
puitteissa toteutettaviin ohjelmiin puolijohteiden tutkimuksen, kehityksen ja valmistuksen “elvyttämiseksi”.

CHIPS and Science Act vahvistaa Yhdysvaltojen asemaa puolijohteiden tutkimuksessa ja valmistuksessa

Yhdysvaltojen puolijohtoisella teollisuudella on ollut haasteita säilyttää kilpailukykynsä kansainvälisessä markkinassa viime vuosikymmenten aikana. Suuri osa valmistuksesta on siirtynyt Kiinaan ja muihin Aasian maihin, jotka ovat investoineet merkittävästi
puolijohteiden tuotantoon. Tämä on aiheuttanut Yhdysvalloille sekä taloudellisia että turvallisuuteen liittyviä huolia.

CHIPS and Science Act -lakiehdotus antaa 52,7 miljardin dollarin taloudellisen panostuksen Yhdysvaltojen puolijohteiden alan vahvistamiseksi. Lakiehdotukseen sisältyy useita ohjelmia, joiden tavoitteena on edistää alan tutkimusta, kehitystä ja tuotantoa.
Tavoitteena on saada Yhdysvallat takaisin kilpailukykyiseksi puolijohteiden tuotannon alueeksi maailmassa.

CHIPS and Science Act toimenpiteet ja vaikutukset

CHIPS and Science Act -lakiehdotus tarjoaa Yhdysvaltojen viranomaisille tilaisuuden parantaa puolijohteiden alan kilpailukykyä ja edistää kotimaista tuotantoa. Se sisältää seuraavat tärkeät toimenpiteet:

CHIPS and Science Act -lakiehdotuksen tarkoituksena on vahvistaa Yhdysvaltojen asemaa puolijohteiden tutkimuksen ja valmistuksen maailmanlaajuisena keskuksena. Se pyrkii myös tukemaan uusien teknologioiden ja puolijohteiden innovaatioiden kehitystä sekä
edistämään Yhdysvaltojen taloudellista kasvua ja työllisyyttä alalla.

Kiinan rooli puolijohteiden tuotannossa kasvaa jatkuvasti

Kiina on viime vuosina investoinut merkittävästi puolijohteiden tuotantoon ja pyrkinyt vahvistamaan asemaansa maailmanlaajuisena markkinaliiderinä. Maan osuus puolijohteiden valmistuksesta on kasvanut lähes 50 prosentilla viimeisen kahden vuoden aikana
ja kattaa nykyään noin 18 prosenttia maailman tarjonnasta. Kiina on käyttänyt taloudellisia resurssejaan ja poliittisia kannustimia houkutellakseen kansainvälisiä yrityksiä maahan ja siirtämään tuotantoaan Kiinaan.

Kasvanut kiinalainen puolijohteiden tuotanto luo haasteita Yhdysvalloille ja muille maille, jotka ovat tottuneet olemaan alalla johtavassa asemassa. Kilpailun kiristyminen saattaa vaarantaa Yhdysvaltojen omavaraisuuden tällä strategisesti tärkeällä alalla.
Tämä on yksi syy siihen, miksi Yhdysvaltain hallitus on ryhtynyt toimiin puolijohteiden alan vahvistamiseksi ja kotimaisen tuotannon edistämiseksi.

Yhteenveto

Yhdysvaltojen osuus maailmanlaajuisesta puolijohteiden tuotannosta on laskenut merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana, kun taas Kiinan osuus on kasvanut huomattavasti. Tämä kehitys on herättänyt huolta Yhdysvalloissa sekä taloudellisista
että turvallisuuteen liittyvistä syistä. CHIPS and Science Act -lakiehdotus pyrkii vahvistamaan Yhdysvaltojen asemaa puolijohteiden tutkimuksessa, kehityksessä ja valmistuksessa sekä vastaamaan kilpailun haasteisiin. Se tarjoaa huomattavan taloudellisen
panostuksen ja ohjelmia, jotka edistävät alan innovaatioita ja kasvua.

Leave a Reply